33. Liên hệ giữa sự vận động phát triển của tế bào nhân chuẩn với sự vận động phát triển của loại hình nhà ở – Trần Thế Kiệt

0
157
  • “CUỘC THI TÁC PHẨM ĐẸP SUVN 2022”
    + Họ tên: Trần Thế Kiệt
    + Tên tác phẩm/công trình: Nghiên cứu khoa học: Liên hệ giữa sự vận động phát triển của tế bào nhân chuẩn với sự vận động phát triển của loại hình nhà ở
    + Phần mềm: Sketchup+Enscape+Powerpoint
    + Vài điều mô tả về tác phẩm: Này là clip visual của đề tài mình dùng để thể hiện trong quá trình bảo vệ bài nghiên cứu khoa học. Tế bào được xem là đơn vị sống cơ bản cả về cấu trúc, chức phận cũng như di truyền của tất cả các dạng tồn tại của các tổ chức sống, do đó tế bào học được xem là trung tâm của hệ thống khoa học sinh học. Chính ở đây cũng là nơi gặp gỡ của các kiến thức toán, lí, hóa. Thành tựu của tế bào học là cơ sở để giải quyết các vấn đề cơ bản như: nguồn gốc sự sống, vấn đề sinh tổng hợp protein, vấn đề di truyền học… các vấn đề trong y học và nông nghiệp… Đồng thời cũng là cơ sở vững chắc cho khoa học triết học duy vật macxit. Trong quá trình nghiên cứu về loại hình nhà ở thuộc lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng. Nhóm tác giả nhận thấy có sự tương đồng về mặt cấu trúc, thành phần, chức năng của TBNC với cấu trúc, thành phần, chức năng của loại hình nhà ở. Từ đó, nhóm tác giả đặt ra giả thuyết rằng: “Tồn tại mối liên hệ giữa sự vận động phát triển của TBNC với sự vận động phát triển của loại hình nhà ở”. Bằng phương pháp luận của phép biện chứng và dựa trên các định nghĩa, định lý, nguyên lý đã được chứng minh, các tài liệu nghiên cứu, bài bào khoa học… nhóm tác giả chứng minh được rằng: “Tồn tại mối liên hệ giữa sự vận động phát triển của TBNC với sự vận động phát triển của loại hình nhà ở”. Từ đó có thể ứng dụng vào thực tiễn cũng như nghiên cứu để phát triển loại hình nhà ở trong tương lai.

Xem bài thi tại: SUVN (SketchUp Việt Nam)☑️

REVIEW OVERVIEW
Vote
Previous article32. Cover Screen – An Ngọc
Next articleTop 13. Lake Chalet – Hoàng Minh Thọ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here