Điều khoản – chính sách

Cảm ơn các bạn đã tham gia và ủng hộ website suvn.pro. Website được lập để chia sẻ kinh nghiệm – thủ thuật- tác phẩm sử dụng phần mềm Sketchup trong cộng đồng Sketchup Việt Nam. Để tạo một môi trường chia sẻ trong sạch và tôn trọng bản quyền nội dung, chúng tôi có những điều khoản muốn các bạn tuân thủ và không chịu trách nhiệm nếu các bạn gây cố ý vi phạm:

1. Điều khoản khi tham gia và phản hồi nội dung.

  • Đọc kĩ và tôn trọng nội dung trang web trước khi có phản hồi về ý kiến của bạn
  • Trao đổi có văn hóa và tôn trọng ý kiến của người khác, mang tinh thần xây dựng nội dung ý kiến đối với tác giả
  • Không có các hành động phá hoại hay thay đổi cấu trúc, nội dung trang web.
  • Nội dung chia sẻ – phản hồi – góp ý gửi về email: sketchupvietnam@gmail.com của chúng tôi

2. Điều khoản sử dụng nội dung trang web với mục đích riêng.

  • Tôn trọng quyền tác giả, có trích dẫn và đường dẫn nguồn nếu các bạn có ý muốn chia sẻ hoặc đăng lại lên các trang web khác.
  • Không bội nhọ bịa đặt về nội dung hoặc nhân phẩm của tác giả.